photo source: Google & Instagram

 

眾多好萊塢明星爭相追捧
包括美國超模 Lindsey Wixson 、「神力女超人」蓋兒賈多特(Gal Gadot)等人,
英國女星艾瑪華森(Emma Watson)不僅配戴 Diamond Foundry 出席奧斯卡頒獎典禮,
並以配戴保護地球的未來鑽石而感到驕傲,並意有所指地表示:「是時候說真話和捍衛正確的東西了。」

共 7 件商品
 

Jennifer lopez配戴款 經典綠柱形耳環 (單邊)
NT$ 33,000  

 

Emma Watsons配戴款 法式切割排鑽手鍊
NT$ 165,000 起  

 

未來六爪項鍊
NT$ 63,000  

 

橢圓形無限光芒鑽戒
NT$ 145,000  

 

水滴形經典耳環 (單邊)
NT$ 18,000  

 

綠柱形經典項鍊
NT$ 37,000  

 

冰與火鑽戒
NT$ 40,000